Składka okręgowa 2021

Składka członkowska 2021

Statut PZW

Regulamin APR

HISTORIA

LATA od 1980r. do 1984r.

1980r.


W dniu 7 maja 1980r. mocą Uchwały Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego powstało Koło Wędkarskie przy Okręgowym Zakładzie Transportu i Maszyn Drogowych w Mazowszanach. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym przyjęto nazwę koła ,,MAZOWSZANY OZT i MD,,
Wybrano też pierwszy Zarząd Koła:


1. Sławomir Majer – Prezes Zarządu Koła
2. Bogdan Siczek – V-ce Prezes
3. Tadeusz Machnio -V-ce Prezes
4. Jerzy Wązicki – Skarbnik
5. Julian Strutyński – Sekretarz
6. Zbigniew Skórnicki – Gospodarz
7. Stanisław Szymański – Kapitan Sportowy
8. Stanisław Grzybowski – Członek Koła


Na terenie zakładu przy którym powstało koło znajdował się mały przepływowy zbiornik wodny.
Cała praca Zarządu Koła jak również wszystkich wędkarzy zrzeszonych w kole skoncentrowana była przy tym zbiorniku.
Każdy wędkarz należący do koła pracował wiele godzin społecznie na rzecz koła. Dzięki ofiarnej pracy członków koła, jak również wsparciu finansowemu w postaci składek na zarybianie w przeciągu kilku lat zbiornik wodny został powiększony i obfitujący w ryby różnych gatunków.
W kole od samego początku istnienia organizowano zawody i imprezy wędkarskie często organizowane dla całych rodzin.


1981r.W 1981r. po podsumowaniu wyników najlepszymi wędkarzami okazali się:


Julian Strutyński jako najlepszy reprezentant Koła w kat. seniorów.
Urszula Boczkowska kat. kobiet.
Krzysztof Strutyński kat. dzieci.
Jarosław Majer kat. juniorów.
Sławomir Majer kat. seniorów.


Struktura Koła przedstawiała się następująco 70 seniorów, 4 kobiety i 14 członków młodzieżowych.
Największy wkład pracy na rzecz koła wnieśli: Andrzej Tusznio, Ryszard Malinowski, Zdzisław Kolasa, Zbigniew Skórnicki i Stanisław Grzybowski.
Mocą Dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego w PRL z dniem 13 grudnia 1981r. została zawieszona działalność koła. Koło zwołane zostało dopiero w dniu 28 marca 1982r. po udzieleniu przez władze wojewódzkie zezwolenia na odbywanie zebrań i wznowienie działalności niektórych organizacji społecznych.


1982r.Działalność sportowa w 1982r. nie była najmocniejszą stroną Koła.
Zorganizowano tylko jedne zawody o mistrzostwo Koła w dniu 27.05.1982r, w których czołowe miejsca zajęli:

1. Naumowicz Jerzy
2. Tusznio Andrzej
3. Podemski Robert


Zarząd i nieliczni członkowie Koła czynnie uczestniczyli w zorganizowaniu festynu z okazji Międzynarodowego dnia dziecka w dniu 5 czerwca 1982r.

Podobnie jak w latach ubiegłych dokarmiano ryby jak również zadbano o zarybienia.
Do wody trafiło 180kg karpia, oraz karasiem w ilości 40kg.

Na koniec roku Koło liczyło ogółem 120 osób w tym:
6 – kobiet
91 – seniorów
23 – juniorów


1983r.Rok 1983 rozpoczął się z niewielką zmianą w Zarządzie Koła.
Kolegę Lucjana Głogowskiego zastąpił Sławomir Czarnecki, który funkcję członka Zarządu będzie pełnił jednocześnie z funkcją Kapitana Sportowego.

Rozpoczętą rywalizację o Tytuł Mistrza Koła na rok 1983 zwycięsko zakończyli:
Kategoria seniorów:

1. Malinowski Zygmunt
2. Majer Sławomir
3. Strutyński Julian


Kategoria dziecięca:

1. Strutyński Krzysztof
2. Kowalczyk Tomasz

W strefowych zawodach spławikowych o puchar Zarządu Okręgu zorganizowanych przez Koło w Białobrzegach, drużyna nasza reprezentowana przez kol. Ludwickiego Andrzeja i Ludwickiego Macieja, zajęła II-gie miejsce.

Do zbiornika w Mazowszanach wpuszczono zakupiony za dobrowolne składki wędkarzy narybek o wadze 155kg.

Rywalizację o tytuł najlepszego wędkarza sezonu 1983 rozpoczęło 97 zawodników.
Tytuł najlepszego po raz drugi wywalczył kol. Majer Sławomir przed Bogdanem Suszką oraz Leszkiem Jerominem.

Rozpoczęto prace pielęgnacyjne przy zbiorniku w Mazowszanach. Spuszczono wodę, przeprowadzono inwentaryzację ryb i przystąpiono do wycinania zbędnych krzewów i drzew.


1984r.Kolejny rok rozpoczął się dokończeniem prac związanych z pogłębieniem i oczyszczeniem zbiornika.
Po napuszczeniu wody, zbiornik zarybiono kroczkiem karpia w ilości 570kg.
Do wody powędrowało ponad to 22 kilogramy lina, 200 kilogramów karasia i płoci ok. 300 sztuk.
Zakupiono paszę do dokarmiania ryb w ilości 2418kg.

W tradycyjnie organizowanych zawodach o tytuł Mistrza Koła zwyciężyli:

1. Sławomir Majer
2. Ryszard Dujko
3. Marian Łachwa


Dużym sukcesem poszczycić się może kol. Stanisław Grzybowski, który w indywidualnych Mistrzostwach Okręgu wywalczył V-te miejsce.

Najlepsi wędkarze tego roku:
Kategoria seniorów:

1. Ryszard Dujko
2. Leszek Jeromin
3. Stanisław Grzybowski


Kategoria juniorów

1. Marcin Majer
2. Ireneusz Gębczyk
3. Radosław Majer


W kategorii dzieci W. Jeromin.
Srebrną odznaką Zasłużonego Wędkarza odznaczony został kol. Sławomir Majer.

LATA  od  1985r.  do  1989r.

1985r.Jubileuszowy piąty rok działalności Koła rozpoczął się od rezygnacji kolegi Węzickiego z funkcji skarbnika. Walne Zgromadzenie wybrało na tą funkcję kolegę Ryszarda Dujko.
Zbiornik zarybiony został kolejną porcją narybku karpia o wadze 110kg.

W klasyfikacji o miano najlepszego wędkarza roku w kategorii seniorów zwyciężył kolega Lech Jeromin. przed Sławomirem Majerem i Ryszardem Dujko.
W kategorii juniorów zwyciężył Jreneusz Maciejewski przed Maciejem Ludwikiem i Tomaszem Kowalczykiem.
W kategorii dziecięcej zwyciężył Wojciech Jeromin.

Podobnie jak w latach ubiegłych tytuł Mistrza Koła wywalczył w kategori seniorów kolega Sławomir Majer pokonując Lecha Jeromina i Stanisława Grzybowskiego.
Wśród dzieci tryumfował Wojciech Jeromin.
Dużym sukcesem Zarządu Koła było spowodowaniem wybudowania oczyszczalni ścieków, która zapobiegnie dostawaniu się zanieczyszczeń do zbiornika.


1986r.Od prac porządkowo-remontowych rozpoczął się kolejny rok działalności Koła.
Wyremontowano ogrodzenie, uporządkowano teren wokół zbiornika, pomalowano domek wędkarski.
Kolejna partia ryb zasiliła nasz zbiornik.
Karp 190kg.
Amur 7kg.
Tołpyga 3szt.

Do najbardziej zaangażowanych wędkarzy w pracach przy zbiorniku w Mazowszanach należą: Strutyński Julian, Strutyński Krzysztof, Strutyński Grzegorz, Jeromin Lech, Kowalczyk Zbigniew, Kowalczyk Edward. Kozłowski Janusz, Dziekański Jan, Grzybowski Stanisław, Dujko Jan i Maj Michał.

Zarząd Koła wystąpił do Zarządu Okręgu z wnioskiem o przyznanie srebrnej odznaki PZW koledze Grzybowskiemu Stanisławowi i Węzickiemu Januszowi, oraz złotej koledze Strutyńskiemu Julianowi. Za długoletni staż pracy w Zarządzie Koła i całokształt pracy na rzecz PZW.


1987r.Kolejny rok działalności Koła rozpoczął się od pracy społecznej. 32 wędkarzy na terenie budowy nowej bazy OZT i MD w Kielcach pracowało, a zarobione w ten sposób fundusze przekazano na rzecz Koła.
W ramach współpracy z Państwowym Gospodarstwem Rybackim otrzymaliśmy wspaniały upominek w postaci 1000szt. narybku karpia, który został wpuszczony do naszego zbiornika.
Spławikowym „Mistrzem Koła” w roku 1987 został kol. Skowroński Stanisław.
W ramach prac społecznych na rzecz Koła wykonano pojemniki na paszę dla ryb, oraz skoszono trawę i wyskarpowano brzegi.


1988r.Nowy rok działalności – Koło rozpoczęło pod przewodnictwem Zarządu, który przedstawia się następująco:

1. Majer Sławomir – Prezes
2. Machnio Tadeusz – z-ca Prezesa
3. Mróz Janusz – z-ca Prezesa
4. Krukowski Henryk – Skarbnik
5. Strutyński Julian – Sekretarz
6. Kowalczyk Zbigniew – Gospodarz
7. Kornacki Cezary – Kapitan sportowy
8. Jelonek Franciszek – Rzecznik


Zbiornik w Mazowszanach zasilony został kolejną partią narybku karpia w ilości 100kg.
Mistrzowski tytuł wywalczył w kategorii seniorów kol. Skórnicki Zbigniew, natomiast wśród juniorów najlepszy okazał się Jakubowski Albert.
Zarząd Główny pzw za długoletnią pracę na rzecz naszego koła uhonorował kol. Grzybowskiego Stanisława srebrną odznaką PZW.
Jesienią zbiornik ponownie został zarybiony kroczkiem karpia w ilości 170kg.


1989r.Zmianą na stanowisku Kapitana Sportowego rozpoczęliśmy kolejny rok działalności.
Z funkcji tej zrezygnował kolega Kornacki Cezary, a na jego miejsce wybrany został kolega Mróz Janusz.

Wiosenne zarybienia stanowił kroczek karpia w ilości 110kg. zakupiony z funduszy uzyskanych od Dyrekcji OZT i MD.

Za nieprzestrzeganie obowiązującego regulaminu połowów na zbiorniku w Mazowszanach Sąd Organizacyjny zmuszony został do ukarania dwóch członków naszego Koła.

Mistrzem Koła w br. został wśród seniorów kol. Staniewski Tadeusz, natomiast wśród juniorów zwyciężył Kowalczyk Tomasz.

Jesienne zarybienie stanowił kroczek karpia o wadze 90kg. , oraz lin o wadze 70kg. zakupiony z funduszy uzyskanych z dobrowolnych składek i funduszy przekazanych przez Dyrekcję OZT i MD.

 

LATA od 1990r. do 1994r.

1990r.W jubileuszowym dziewięćdziesiątym roku działalność naszego koła skoncentrowaliśmy się na pracach na własnym zbiorniku.
Porządkowano teren i pielęgnowano zieleń wokół zbiornika.
Dokonaliśmy kolejnego zarybienia. Do zbiornika wpuszczono:
Karp 60kg.
Lin 30kg.
Karasia złocistego 38kg.

Do dokarmiania ryb zakupiono 400kg. paszy.
W rywalizacji o tytuł Mistrza Koła w kategorii seniorów, zwyciężył kolega Staniewski Robert.

W klasyfikacji wędkarza sezonu tytuł przypadł kol. Pachniewskiemu Mirosławowi przed Staniewskim Robertem i Majerem Sławomirem którzy uzyskali taką samą ilość punktów.
Na trzecim miejscu również z taką samą ilością punktów uplasowali się koledzy Kozłowski Andrzej i Kowalewski Henryk.

Bardzo nieprzyjemnym akcentem zakończyła się sprawa kolegi Gregorczyka Mariana.
Za nieprzestrzeganie regulaminu łowiska w Mazowszanach, decyzją Sądu Organizacyjnego podtrzymaną przez Zarząd, został z naszego Koła wykluczony.


1991r.Smutnym akcentem rozpoczął się rok bieżący. Zarząd Koła przyjął rezygnację kolegi Majera Sławomira z funkcji Prezesa Zarządu Koła, ze względu na stan zdrowia.

Działalność gospodarcza Koła skoncentrowana jest nadal na zbiorniku w Mazowszanach.
Prowadzone są w okresie zimowym prace przy utrzymaniu w stanie nie zamarzniętym przerębli, w celu uniknięcia przyduchy.
Poprzez sprzątanie terenu i systematyczne koszenie trawy, utrzymana jest czystość wokół zbiornika.

Kolejne zarybienie stanowił karp w ilości 67kg., i amur o wadze 45kg.
Za dobrowolne składki naszych wędkarzy zakupiono paszę do dokarmiania ryb w ilości 500kg.

W miesiącu kwietniu i maju wystąpiło niepokojące zjawisko jednostkowego śnięcia ryb. Poprzez podawanie odpowiedniego lekarstwa wraz z karmą, choroba została opanowana.

W sportowej rywalizacji o tytuł „Mistrza Koła” zwyciężył kolega Włodarski Marian.


1992r.Bieżący rok działalności rozpoczęliśmy zarybieniem zbiornika w Mazowszanach karasiem srebrzystym w ilości 190kg. zakupionym z dotacji przyznanej przez OZT i MD.

Olbrzymi sportowy sukces odniósł kolega Fituch Jacek zdobywając tytuł Mistrza Koła jak również zwyciężając w rywalizacji o tytuł Wędkarza Sezonu.
Wyprzedził on zaledwie o jeden punkt kolegę Zbigniewa Konarskiego. Na trzecim miejscu uplasował się kolega Stanik Marek.

Na podkreślenie zasługuje postawa kolegi Konarskiego Zbigniewa i Fitucha Jacka, którzy jako jedyni uczestniczyli we wszystkich zawodach organizowanych przez nasze Koło.


1993r.Rok 1993 rozpoczął się wyborem nowego Zarządu:


1.Strutyński Julian – Prezes
2.Fituch Jacek – Sekretarz
3.Stanik Marek – Skarbnik
4.Konarski Zbigniew – Gospodarz
5. Mróz Janusz – Kapitan Sportowy
6. Majer Sławomir – Rzecznik
7. Lech Janusz – Członek Koła

W strefowych zawodach na zbiorniku w Kozienicach reprezentujący nasze Koło kol. Nowakowski Waldemar zajął 14 lokatę.

Na zawodach w Lipsku drużyna seniorów w skład której weszli koledzy:
Konarski Dariusz
Stanik Edward
Sitarz Wiktor
Nowakowski Waldemar

Dużym indywidualnym sukcesem poszczycić się może kolega Nowakowski Waldemar, który w w/w zawodach uplasował się na trzecim miejscu.

Tytuł Mistrza Koła wywalczony został przez kolegę Sitarza Wiktora.


1994r.Pierwsze tegoroczne spotkanie prawie wszystkich wędkarzy naszego Koła, odbyło się w dniu 6-ego lutego w trakcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Koła przedstawił plan pracy i preliminarz budżetowy na bieżący rok, oraz terminarz zawodów wędkarskich.
Zbiornik w Mazowszanach został zarybiony karpiem i amurem w ilości 170kg.
Teren wokół zbiornika został uporządkowany, a nie potrzebne krzewy wycięte.
W pracach uczestniczyło 33-ech wędkarzy naszego Koła.

20.04.1994r. odbyły się zawody wędkarskie na zbiorniku w Mazowszanach, sponsorowane przez kolegę Jerzego Lewickiego.
W zawodach tych zwyciężyli: Kategoria seniorów


1. Stanik Edward
2. Stanik Roman
3. Konarski Dariusz


Kategoria juniorów


1. Figóra Konrad
2. Kornacki Norbert
3. Stanik Bartłomiej


28.04.1994r. – kolejne zarybianie karpiem w ilości 200kg.
14.05.1994r. – rozegrano zawody wędkarskie zaliczane do punktacji „Wędkarza Sezonu”
W kategorii seniorów zwyciężył kolega Zygarek Janusz przed Romanem Stanikiem i Dariuszem Konarskim. W kategorii juniorów najlepszy okazał się kolega Słonina Krzysztof.
Na klatkach w miejscowości Solec nad Wisłą w dniu 29.05.1994r. rozegrane zostały Mistrzostwa Koła.
W kategorii seniorów najlepszy okazał się Konarski Dariusz, a w kategorii juniorów Słonina Krzysztof. Oni też reprezentowali nasze Koło na Mistrzostwach Okręgu i wywalczyli drużynowo X lokatę.

27.08.1994r. odbyły się kolejne zawody zaliczane do punktacji „Wędkarza Roku”
Zwyciężyli: Kategoria seniorów


1. Konarski Dariusz
2. Zygarek Janusz
3. Korycki Waldemar


W kategorii juniorów ponownie zwyciężył Słonina Krzysztof.
W ostatnich zawodach tego sezonu, które odbyły się w dniu 18-ego września zwyciężyli:
Kategoria seniorów


1. Frydrych Ireneusz
2. Korycki Waldemar
3. Konarski Dariusz


Najlepszy junior tych zawodów to bez wątpienia Figura Konrad.
Jesienią tego roku wpuszczono do zbiornika 250kg. karasia srebrzystego.

W końcowej rywalizacji o tytuł „Wędkarza Sezonu” najlepszymi okazali się:
Konarski Dariusz w kategorii seniorów i Słonina Krzysztof w kategorii juniorów.

 

 LATA od 1995r. do 1999r.

1995r.


05.02.1995r. Walne Zgromadzenie Członków Koła.
10.05.1995r. Na zbiorniku wodnym w Mazowszanach odbyły się zawody wędkarskie zaliczane do punktacji „Wędkarza sezonu”. W zawodach zwyciężyli:
Kategoria seniorów


1. Owczarek Wojciech
2. Frydrych Ireneusz
3. Stanik Edward


Kategoria juniorów


1. Stanik Bartłomiej
2. Słonina Krzysztof


28.05.1995r. Jezioro „Kozienickie” w Kozienicach. Spławikowe „Mistrzostwa Koła” zaliczane do punktacji „Wędkarza Sezonu”
Tytuł „Mistrza Koła” zdobyli:
Kategoria seniorów

1. Owczarek Wojciech
2. Konarski Dariusz
3. Mróz Janusz


Kategoria juniorów

1. Słonina Krzysztof
2. Stanik Bartłomiej
3. Siwierski Dariusz


10.06.1995r. Mazowszany- zawody zaliczane do punktacji „Wędkarza sezonu”
W zawodach zwyciężyli:
Kategoria seniorów

1. Konarski Dariusz
2. Fituch Jacek
3. Frydrych Ireneusz


Kategoria juniorów

1. Słonina Krzysztof
2. Kornacki Norbert
3. Siwierski Dariusz


24-25 1995r. Mistrzostwa Okręgu radomskiego w dyscyplinie spławikowej w miejscowości Świerże Górne (rzeka Wisła)
W kategorii seniorów Owczarek Wojciech – XIV miejsce
W kategorii juniorów Słonina Krzysztof – X miejsce
09.09.1995r. Mazowszany- zawody zaliczane do punktacji „Wędkarza sezonu”
W zawodach zwyciężyli:
Kategoria seniorów

1. Owczarek Wojciech
2. Stanik Roman
3. Frydrych Ireneusz


Kategoria juniorów

1. Stanik Bartłomiej


Tytuł „Wędkarza sezonu” 1995 zdobyli:
Kategoria seniorów

1. Owczarek Wojciech
2. Frydrych Ireneusz
3. Konarski Dariusz


Kategoria juniorów

1. Stanik Bartłomiej
2. Słonina Krzysztof
3. Siwierski Dariusz


1996r.W 1996r 4 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie.
Kolega Strutyński Julian rezygnuje z funkcji Prezesa Koła.
Na stanowisko Prezesa Koła zostaje wybrany kol. Mróz Janusz
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zmieniona została nazwa koła.
Powodem tej decyzji była sprzedaż bazy i zbiornika w Mazowszanach osobie prywatnej, która mimo prowadzonych rozmów nie wyraziła zgody na istnienie koła.
Nowa nazwa brzmi:


PZW Okręg Radomski
Koło Nr.13
przy Urzędzie Gminy w Kowali.


W kole nadal panuje duch sportowej rywalizacji. Rozgrywane są zawody zaliczane do punktacji sezonu. Do ścisłej czołówki tego roku należy zaliczyć:
Kategoria seniorów:


Konarski Dariusz
Owczarek Wojciech
Frydrych Ireneusz


Kategoria juniorów


Siwierski Dariusz
Słonina Krzysztof
Stanik Bartłomiej


Należy podkreślić, że wokół kolegi Zbyszka Konarskiego rośnie legenda łowcy okazów. Karpie i amury złowione przez Zbyszka nie rzadko przekraczają 10 kg.


1997r.W 1997r Walne Zgromadzenie wybiera nowy Zarząd Koła w skład którego wchodzą:


1.Frydrych Ireneusz – Prezes Koła
2.Lewicki Jerzy – V-ce Prezes
3.Stankiewicz Andrzej – Sekretarz
4.Owczarek Wojciech – Skarbnik
5.Stanikowski Zbigniew – Kapitan Sportowy
6.Dolega Dariusz – Członek Koła
7.Stanik Edward – Członek Koła


Od tego roku daje się zauważyć sukcesy zawodników na arenie nie tylko okręgowej, ale również na Mistrzostwach Polski
Kolega Wiatrak Konrad zdobył V-ce mistrzostwo okręgu w zawodach pod-lodowych, a kolega Owczarek Wojciech nawiązał do ścisłej czołówki okręgu w kategorii spławikowej.
Kolega Wojcieszek Jacek zdobył tytuł II-go V-ce MISTRZA POLSKI w kategorii spinning.
Pierwsze miejsce w kategorii juniorek na okręgowych zawodach spławikowych zajęła Ewelina Dolega.
Klasyfikacja „WĘDKARZA ROKU”
Kategoria seniorów

1. Owczarek Wojciech
2. Skowroński Artur
3. Dolega Robert


Kategoria juniorów:

1. Owczarek Radosław
2. Siwierski Dariusz
3. Stanik Bartłomiej

 


1998r.W 1998r. Walne Zgromadzenie Członków Koła podjęło Uchwałę o zmianie nazwy Koła. Nowa nazwa po wyrażeniu zgody przez Władze Wojewódzkie brzmi:


PZW Okręg Radomski
Koło Nr. 13
przy Urzędzie Wojewódzkim w Radomiu.


Na towarzyskich zawodach spławikowych Władz Okręgu, Sędziów i Prezesów Kół.


W kategorii Prezesów kol. Frydrych Ireneusz zajął II miejsce.
W kategorii Władz Okręgu kol. Owczarek Wojciech zajął V miejsce.


14.06.1998r. Odbyły się Mistrzostwa Koła w dwóch turach.
Zwycięzcami zostali:
Kategoria seniorów


1.Grzeszczyk Sławomir
2.Kłos Marek
3.Owczarek Wojciech


Kategoria juniorów


1.Skórnicki Michał
2.Owczarek Radosław
3.Siwierski Dariusz


Na Pierwszych Spinningowych Zawodach o Puchar Wisły drużyna naszego Koła zajęła III-cie miejsce.
13.09.1998r. Na zbiorniku w Brodach Iłżeckich podczas spławikowych zawodów o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu koleżanka Ewelina Dolega zdobyła III-cie miejsce w kategorii kobiet.
W naszym kole klasyfikacja spławikowa o tytuł Wędkarza Sezonu za rok 1998 jest następująca:
Kategoria seniorów


1.Owczarek Wojciech
2.Skórnicki Sławomir
3.Frydrych Ireneusz


Kategoria juniorów


1.Owczarek Radosław
2.Stanik Bartłomiej
3.Dolega Ewelina


W okręgowej klasyfikacji spławikowej Wędkarza Sezonu na IV-tej pozycji został sklasyfikowany kolega Wojciech Owczarek i tym samym ponownie znalazł się w Kadrze Okręgu Radomskiego.


1999r.17.01.1999r. Jezioro w Sieciechowie Pod-lodowe Mistrzostwa Koła


I miejsce Skowroński Artur
II miejsce Wiatrak Konrad
III miejsce Dolega Dariusz


21.02.1999r. Walne Zgromadzenie
W ZWIĄZKU Z REFORMĄ ADMINISTRACYJNĄ KRAJU I LIKWIDACJĄ URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RADOMIU- PONOWNIE ZOSTAŁA ZMIENIONA NAZWA I SIEDZIBA NASZEGO KOŁA, KTÓRA BRZMI


POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
OKRĘG RADOMSKI KOŁO NR. 13
PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W RADOMIU


22.08.1999r. Na rzece Wiśle w miejscowości Świerże Górne w spławikowych zawodach o Puchar Okręgowego Kapitanatu Sportowego koleżanka Ewelina Dolega zajęła I-sze miejsce w kategorii kobiet.
26.09.1999r. Kolega Frydrych Ireneusz na zawodach o ,,Puchar Hayabusa,, metodą drgającej szczytówki wywalczył III-cie miejsce.
Klasyfikacja o tytuł ,,Wędkarza Sezonu 1999,,
Kategoria seniorów


1.Owczarek Wojciech
2.Frydrych Ireneusz
3.Siwierski Jan


Kategoria juniorów


1.Siwierski Dariusz
2.Stanikowski Łukasz
3.Owczarek Radosław


W skład Kadry Okręgu powołani zostali:


Owczarek Wojciech dyscyplina spławikowa.
Dolega Dariusz dyscyplina spinningowa.

 

 LATA od 2000r. do 2004r.

2000r.Rok 2000 to rok jubileuszowy.
20-ta ROCZNICA ISTNIENIA KOŁA.


31.01.2000r. Zarząd Koła przekazał na ręce Prezesa Okręgu Radomskiego podziękowanie i pamiątkowy puchar.
16.01.2000r. Jezioro w Sieciechowie – odbywają się podlodowe Mistrzostwa Koła.
Zwyciężyli:


1.Wiatrak Konrad
2.Król Teodor
3.Dolega Dariusz


06.02.2000r. Odbyło się Walne Zgromadzenie.
16.04.2000r. Na zalewie w Siczkach zostały rozegrane spławikowe zawody zaliczane do punktacji o tytuł ,,Wędkarza Sezonu,, zwyciężyli:
Kategoria seniorów


1.Frydrych Ireneusz
2.Król Teodor
3.Nowakowski Waldemar


Kategoria juniorów


1.Gumiński Łukasz
2.Siwierski Dariusz
3.Mróz Michał


Kategoria Kadetów


1.Lutek Mateusz
2.Dolega Oskar
3.Siedlecka Malwina


30.04.2000r. Na zalewie w Siczkach odbyły się spławikowe zawody o Puchar Dyrektora Biura Zarządu Okręgu. W zawodach tych trzecie miejsce w kategorii kobiet zajęła koleżanka Ewelina Dolega.
03.05.2000r. Podczas uroczystoci z okazji 25-cio lecia działalnoci Okręgu Radomskiego


ZA WKŁAD PRACY W ROZWÓJ WĘDKARSTWA

dyplomy i upominki otrzymali


Frydrych Ireneusz, Owczarek Wojciech, Dolega Dariusz.


07.05.2000r. W Świerżach Górnych na rzece Wiśle rozegrane zostały ,,Spinningowe Mistrzostwa Koła,, Najlepszymi okazali się:


1.Kszczotek Mirosław
2.Dolega Robert
3.Świniarski Aleksander


14.05.200r. Podczas spinningowych zawodów o Puchar Klubu Feeder-Spin bezkonkurencyjnym okazał się Robert Dolega i zajął pierwsze miejsce indywidualnie. Ponadto drużynowo zajęlimy drugą i trzecią pozycję. Drużyny w składzie:


Dolega Dariusz i Świniarski Aleksander II-gie miejsce
Dolega Robert i Kszczotek Mirosław III-cie miejsce


28.05.2000r. Na zbiorniku Jastrząb rozegrane zostały spławikowe Mistrzostwa Koła (dwie tury). Najlepszymi okazali się:


Kategoria kobiet – Dolega Ewelina
Kategoria Kadetów – Lutek Mateusz


Kategoria juniorów


1.Siwierski Dariusz
2.Siwierski Piotr
3.Gumiński Łukasz


Kategoria seniorów


1.Król Teodor
2.Frydrych Ireneusz
3.Owczarek Radosław


17-18.06.2000r. Podczas dwudniowych spławikowych Mistrzostw Okręgu rozegranych na rzece Wile w miejscowoci Świerże Górne koleżanka Dolega Ewelina w kategorii kobiet zajęła w pierwszej turze trzecie miejsce i w drugiej turze drugie miejsce.
Wobec powyższych wyników została V-ce Mistrzem Okręgu.
02.07.2000r. Towarzyskie Zawody Spławikowe Zwyciężyli:
Kategoria seniorów


1.Frydrych Ireneusz
2.Król Teodor
3.Stanik Bartłomiej


Kategoria juniorów


1.Siwierski Dariusz
2.Dolega Ewelina
3.Lutek Mateusz


17.09.2000r.Towarzyskie Zawody Spławikowe. Zwyciężyli:
Kategoria Seniorów


1.Siwierski Jan
2.Król Teodor
3.Stanik Edward


Kategoria juniorów


1.Siwierski Dariusz
2.Mróz Michał
3.Reczko Błażej


Ostatecznie w klasyfikacji o Tytuł Wędkarza Roku 2000 miejsca zajęli:
Kategoria seniorów


1.Król Teodor
2.Frydrych Ireneusz
3.Siwierski Jan


Kategoria juniorów


1.Siwierski Dariusz
2.Lutek Mateusz
3.Stolarczyk Tomasz


Kategoria kobiet:


Dolega Ewelina


Koleżanka Dolega Ewelina została powołana do Kadry Okręgu Radomskiego.
GRAND PRIX 2000 OKRĘG RADOMSKI – kategoria spinning


I-sze miejsce DOLEGA ROBERT
II-gie miejsce DOLEGA DARIUSZ
OBAJ BRACIA DOLEGOWIE POWOŁANI ZOSTAJĄ DO SPINNINGOWEJ KADRY OKRĘGU RADOMSKIEGO.

STAN LICZEBNY KOŁA NA DZIEŃ 31.12.2000r. WYNOSI 597 CZŁONKÓW.


Struktura osobowa koła przedstawia się następująco:
– 452 członków zwyczajnych w tym 6 kobiet
– 82 członków młodzieżowych w wieku od 16 do 24 lat.
( w tym dwie juniorki)
– 63 członków uczestników do 16 roku życia.


2001r.28.01.2001r. Podlodowe Mistrzostwa Koła Zwyciężyli:


1.Wiatrak Konrad
2.Dolega Dariusz
3.Skowroński Artur


Oni włanie reprezentowali nasze koło na Pod-lodowych Mistrzostwach Okręgu i Wywalczyli Puchar za PIERWSZE MIEJSCE DRUŻYNOWO.

25.02.2001r.- ODBYŁO SIĘ WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

SKŁAD ZARZĄDU

1.Ireneusz Frydrych – Prezes Koła
2.Owczarek Wojciech – V-ce Prezes Koła
3.Stankiewicz Andrzej – Sekretarz Koła
4.Siwierski Jan – Skarbnik Koła
5.Dolega Dariusz – Kapitan Sportowy
6.Skowroński Artur – Gospodarz Koła
7.Król Teodor – Członek Koła


Mandaty na Okręgowy Zjazd Delegatów otrzymali: Frydrych Ireneusz, Owczarek Wojciech, Dolega Dariusz.

W dniu 29.04.2001r. na zbiorniku zaporowym w Siczkach odbyły się Spławikowe zawody o „Puchar Zarządu Koła” zaliczane do punktacji „Wędkarza Roku”. Wystartowało 59-ciu zawodników.
W zawodach zwyciężyli:
Kategoria seniorów

1. Sobulski Zenon
2. Stanikowski Łukasz
3. Owczarek Wojciech


Kategoria juniorów

1. Siwierski Dariusz
2. Zdziech Michał
3. Dolega Ewelina


Kategoria kadetów

1. Skowroński Karol
2. Lutek Mateusz
3. Sojka Mateusz


20.05.2001r. Na zbiorniku wodnym w Mogielnicy odbyły się „Spławikowe Mistrzostwa Koła”. Zawody zostały rozegrane w dwóch trzygodzinnych turach.


Mistrzem Koła w kategorii seniorów został Siwierski Jan
V-ice Mistrzem Koła w kategorii seniorów został Król Teodor
II-gim V-ice Mistrzem Koła w kategorii seniorów został Skórnicki Sławomir
4. Kosior Marcin
5. Lasota Aleksy
6. Frydrych Ireneusz

Mistrzem Koła w kategorii juniorów została Dolega Ewelina
V-ice Mistrzem Koła w kategorii juniorów został Siwierski Dariusz
II-gim V-ice Mistrzem Koła w kategorii juniorów został Reczko Błażej

W dniu 27.05.2001r. W Świerżach Górnych (rzeka Wisła) odbyły się zawody z cyklu „GRAND PRIX OKRĘGU”, na których w kategorii kobiet Zwyciężyła zawodniczka naszego koła Ewelina Dolega.

10.06.2001r. SPINNINGOWE MISTRZOSTWA KOŁA
W kategorii seniorów zwyciężyli:

1. Robert Dolega
2. Dariusz Dolega
3. Artur Skowroński


W kategorii juniorów pierwsze miejsce przypadło Sebastjanowi Doledze.

W dniach 16-17.06.2001r. odbyły się „Spinningowe Mistrzostwa Okręgu”
Drużyna z naszego Koła w składzie:

Robert Dolega
Dariusz Dolega
Dariusz Ziętek


Wywalczyła II-gie miejsce.

Mistrzem Okręgu w kategorii juniorów został SEBASTIAN DOLEGA.

W spławikowych „Mistrzostwach Okręgu” rozegranych na zbiornikach wodnych w Głuchowie i Mogielnicy, reprezentanci naszego Koła w składzie:
Dolega Ewelina- kobieta miejsce 3
Siwierski Jan- senior miejsce 13
Siwierski Dariusz- junior miejsce 19
Wywalczyli drużynowo miejsce IV-te.

W dniu 01.07.2001r.- na zbiorniku wodnym w Lipsku odbyły się zawody spławikowe o „Puchar Prezesa Koła” zaliczane do punktacji o tytuł „Wędkarza Sezonu”
W zawodach tych zwyciężyli:
Kategoria seniorów


1. Król Teodor
2. Owczarek Wojciech
3. Stanikowski Łukasz
4. Skowroński Artur
5. Sobulski Zenon
6. Siwierski Jan


Kategoria juniorów


1. Dolega Ewelina
2. Siwierski Dariusz
3. Siwierski Piotr


Kategoria kadetów


1. Ogrodnik Mateusz
2. Filipiak Patryk

W dniu 09.09.2001r. Na rzece Wile odbyły się ostatnie w tym roku zawody pod patronatem sklepu „WOBLER” (każdy zawodnik otrzymał upominek wędkarski ufundowany przez włacicieli sklepu)
W zawodach tych zwyciężyli:
Kategoria seniorów:

1. Skórnicki Michał
2. Lasota Aleksy
3. Skórnicki Sławomir


Kategoria juniorów

1. Dolega Ewelina
2. Mróz Michał
3. Siwierski Dariusz


Kategoria kadetów

1. Kasperski Dominik
2. Śliwiński Mateusz
3. Filipiak Patryk

Nasza zawodniczka Ewelina Dolega w całorocznym cyklu spławikowych zawodów okręgu w kategorii kobiet zajęła III miejsce, co spowodowało nominację do kadry PZW Radom na rok 2002.

W dwuletniej klasyfikacji spinningowej Dariusz Dolega zajął I miejsce zapewniając sobie start w MISTRZOSTWACH POLSKI w 2002r.

Robert Dolega na Ogólnopolskich Zawodach Spinningowych „Grand Prix” Polski o Puchar Turawy uplasował się na drugiej pozycji ustępując jednym punktem.
W ogólnej klasyfikacji X miejsce w Polsce w 2001r.

W towarzyskich zawodach o „Puchar Hayabusa” rozgrywanych metodą drgającej szczytówki drużyna naszego koła w składzie:

Król Teodor
Owczarek Wojciech
Skórnicki Sławomir


zajęła III miejsce.

Indywidualnie zawody wygrał członek naszego koła kol. Jan Siwierski.

 

SPŁAWIKOWA KLASYFIKACJA SEZONU 2001
SENIORZY


1. Wojciech Owczarek
2. Jan Siwierski
3. Teodor Król

JUNIORZY


1. Ewelina Dolega
2. Dariusz Siwierski
3. Błażej Reczko

KADECI


1. Patryk Filipiak
2. Karol Skowroński
3. Mateusz Ogrodnik

 

Stan członków koła na dzień 31.12.2001r. wynosi 814 osób.


2002r.Podlodowymi mistrzostwami koła rozpoczęliœmy sezon wędkarski 2002.
Mistrzostwa rozegrane zostały w dniu 13.01.2002r. na zbiorniku zaporowym w Pionkach. W zawodach udział wzięło 18 zawodników.
Zwycięzcami zostali: 1.Bińkowski Jacek i Głogowski Paweł (ex 490 punktów) 2.Sobólski Zenon 3.Siwierski Jan

W dniu 28.04.2002r na zbiorniku wodnym w Koszorowie odbyły się pierwsze zawody spławikowe zaliczane do punktacji o tytuł wędkarza roku.
W zawodach uczestniczyło ponad 60-ciu zawodników w trzech kategoriach.
Najlepszymi okazali się:

SENIORZY


1. Artur Skowroński
2. Zenon Sobólski
3. Jerzy Bieniek

JUNIORZY


1. Ewelina Dolega
2. Błażej Reczko
3. Dominik Jaworski

KADECI


1. Mateusz Ogrodnik
2. Karol Skowroński
3. Mateusz Sojka
Po zawodach wszyscy w miłej i przyjaznej atmosferze uczestniczyli w grilowaniu kiełbasek.

Dwuturowe Mistrzostwa Koła odbyły się w dniu 26.05.2002r. na rzece Wiœle poniżej Elektrowni Kozienice. Każda z tur trwała 3 godziny. Pomiędzy turami organizatorzy przygotowali gorący posiłek w postaci smacznej „grochówki”.
A po drugiej turze przy kiełbasce z grila toczyły się zacięte rozmowy pomiędzy uczestnikami, na temat zastosowanych zanęt i przynęt. Czemu jedne były skuteczniejsze od drugich i dlaczego jednym brały ryby, a innym nie.
Mistrzami Koła zostali:

SENIORZY


Mistrz Koła – Jan Leszczyński
I V-ce Mistrz – Piotr Czmielewski
II V-ce Mistrz – Artur Skowroński

JUNIORZY


Mistrz Koła – Bartosz Górski
I V-ce Mistrz – Ewelina Dolega
II V-ce Mistrz – Arkadiusz Włodek

KADECI


Mistrz Koła – Małgorzata Walczak
I V-ce Mistrz – Mateusz Ogrodnik
II V-ce Mistrz – Patryk Kosior

16.06.2002r. Na rzece Wiœle odbyły się Spinningowe Mistrzostwa Koła.
Mistrzami koła zostali:

SENIORZY


1. Kszczotek Mirosław
2. Tomala Przemysław
3. Dolega Dariusz

JUNIORZY


1. Wójcikowski Mateusz
30.06.2002r. Topornia. W tym dniu odbywajš się spławikowe zawody o „Puchar Prezesa Koła”. W zawodach wzięło udział 35-ciu zawodników w trzech kategoriach wiekowych. Jest piękna słoneczna pogoda. Zmagania pomiędzy czołowymi zawodnikami klasyfikacji rocznej, przybierają charakter zaciętej walki.
Po zawodach przetasowania w tabeli wyników są znaczne.

Wyniki Zawodów

 

SENIORZY


1. Sławomir Skórnicki
2. Dariusz Siwierski
3. Teodor Król

JUNIORZY


1. Rafał Filipiak
2. Jakub Jankowski
3. Ewelina Dolega

KADECI


1. Patryk Kosior
Pozostali kadeci zeszli ze stanowisk bez ryby.

04.08.2002r. Na zbiorniku zaporowym w Głuchowie odbyły się „Pierwsze Towarzyskie Zawody Spławikowe Władz Koła”.
W zawodach zwyciężyli:
1. Dolega Dariusz
2. Siwierski Jan
3. Skowroński Artur

25.08.2002r. Po raz pierwszy w naszym kole zostały zorganizowane zawody metodą drgającej szczytówki.
Zawody odbyły się w miejscowoœci Œwierże Górne na rzece Wiœle.
W zawodach zwyciężyli:
1. Czapczyński Dariusz
2. Owczarek Wojciech
3. Siwierski Jan

15.09.2002r. Jesteśœmy nad Wisłą. Odbywają się tu ostatnie zawody spławikowe naszego koła zaliczane do punktacji. Zawody o „Puchar Sklepu Wobler” cieszą się sporym powodzeniem. Jest to związane z większą pulą nagród. Właœcicielka sklepu pani Renata Dolega pozyskała sponsorów i przygotowała dla wszystkich uczestników biorących udział w zawodach upominki wędkarskie.
Mimo chłodnej pogody, atmosfera zawodów jest gorąca. To właœnie wyniki z tych zawodów ostatecznie wyłonią zwycięzcę klasyfikacji rocznej.
Po trzygodzinnej walce najlepszymi w odpowiednich kategoriach okazali się:

SENIORZY


1. Sławomir Skórnicki
2. Jerzy Bieniek
3. Dariusz Siwierski

JUNIORZY


1. Błażej Reczko
2. Dominik Jaworski
3. Ewelina Dolega

KADECI


1. Mateusz Œliwiński
2. Mateusz Ogrodnik
3. Patryk Filipiak

Po serii zawodów spławikowych w 2002r. zaliczanych do punktacji, zostali wyłonieni najlepsi wędkarze roku. Sklasyfikowani w odpowiednich kategoriach wędkarskich:

SENIORZY


1. Jerzy Bieniek
2. Dariusz Siwierski
3. Sławomir Skórnicki

JUNIORZY


1. Ewelina Dolega
2. Jakub Jankowski
3. Błażej Reczko

KADECI


1. Mateusz Ogrodnik
2. Mateusz Œliwiński
3. Patryk Kosior

 

Puchar Wisły 2002


W ostatnich zawodach z cyklu Grand-Prix 2002 rozegranych 19 i 20 paŸdziernika wzięło udział 86 spinningistów reprezentujšcych 39 drużyn z całego kraju. Zawody rozegrano na Wiœle w rejonie Kozienic.
Zwycięzcą zawodów został Dariusz Dolega

 


2003r.05.01.2003r. Na zalewie w Domaniowie odbyły się podlodowe Mistrzostwa Koła.
Zwyciężyli:


1. Łuczyński Andrzej
2. Wiatrak Konrad
3. Skórnicki Sławomir


09.02.2003r. Odbyło się Walne Zgromadzenie, na które przybyło przeszło 80 osób.

13.04.2003r. Na zbiorniku zaporowym Siczkach odbyły się pierwsze w tym roku zawody spławikowe zaliczane do punktacji.
W zawodach tych wystartowało 30-tu seniorów 12-tu juniorów i 9-ciu kadetów. Przy pięknej słonecznej pogodzie i słabym wietrze tylko kilku zawodników zeszło ze stanowiska bez ryby. Łupem padały płotki, okonie, a nawet dorodne (jak na tą porę roku) leszcze.
W zawodach tych zwyciężyli:


KATEGORIA SENIORÓW


1.Głogowski Paweł
2.Bieniek Jerzy
3.Król Teodor
4.Skowroński Artur
5.Owczarek Wojciech
6.Leszczyński Jan


KATEGORIA JUNIORÓW


1.Dolega Ewelina
2.Włodek Arkadiusz


KATEGORIA KADETÓW


1.Ogrodnik Mateusz
2.Ogrodnik Bartosz
3.Walczak Małgorzata
4.Młynarczyk Wojciech
5.Jaworski Przemysław
6.Kasperski Dominik

Jest dzień 18.05.2003r. Na malowniczym zbiorniku w Janikowie odbywają się Spławikowe Mistrzostwa naszego Koła. Do startu stawiło się 25-ciu seniorów, 7-miu juniorów i 11-tu kadetów. Zawody odbyły się w dwóch trzygodzinnych turach. Pomiędzy turami zawodnicy zostali poczęstowani gorącą grochówką, a po zawodach kiełbasą z grila.

Mistrzami w odpowiednich kategoriach zostali:

Kategoria seniorów: Bieniek Jerzy przed Głogowskim Pawłem i Królem Teodorem.

Kategoria juniorów: Dolega Ewelina przed Włodkiem Arkadiuszem i Jaworskim Dominikim

Kategoria kadetów: Jaworski Przemysław przed Bażankiem Norbertem i Młynarczykiem Wojciechem.

1.06.2003r. W miejscowoœci Jastrząb odbyły się zawody z okazji „DNIA DZIECKA”.

Zarząd koła przygotował dla wszystkich uczestników paczki z upominkami wędkarskimi i słodyczami.

W zawodach brało udział 43 uczestników.

Zwycięzcami okazali się: Jaworski Przemysław przed Kustrą Dominikiem i Ogrodnikiem Mateuszem

08.06.2003r. Zostały rozegrane „Spinningowe Mistrzostwa Koła”. Zawody te odbyły się na rzece Wiœle w Koloni Raj.
Seniorzy:


1. Robert Dolega
2. Dariusz Dolega
3. Mirosław Kszczotek


Juniorzy:


1. Dominik Jaworski
2. Sebastjan Dolega
3. Aleksandra Skuza

13.07.2003r. Zarząd Koła zorganizował spławikowe zawody wędkarskie o „Puchar Prezesa Koła” nad rzekš Wisłš w miejscowoœci Chotcza.
Zwycięzcy w kategorii seniorów:


1. Jerzy Bieniek
2. Artur Skowroński
3. Witold Włodek


Zwycięzcy w kategorii juniorów:


1. Arkadiusz Włodek
2. Dominik Jaworski
3. Katarzyna Frydrych


Zwycięzcy w kategorii kadetów:


1. Przemysław Jaworski
2. Norbert Bażanek
3. Paweł Majewski

10.08.2003r. Miały miejsce towarzyskie zawody wędkarskie metodą „Drgającej Szczytówki” na zbiorniku zaporowym w Domaniowie. Pierwsze miejsce z punktacją 1250 punktów zdobył kolega Zenon Sobulski wyprzedzając tym samym kol. Jana Siwierskiego (740 ) i kolegę Wojciecha Owczarka (554).

07.09.2003r. Odbyły się zawody zaliczane do punktacji o tytuł „Wędkarza Roku 2003” zorganizowane i pod patronatem sklepu wędkarskiego „Wobler”. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. Rzeka Wisła w okolicach Œwierży Górnych nie poskąpiła ryby, co przełożyło się na wysokie wyniki. Właœcicielka sklepu „Wobler” pozyskała od sponsorów upominki wędkarskie, dzięki czemu wszyscy uczestnicy zawodów zostali obdarowani.
Kategoria seniorów:


1. Dariusz Włodek
2. Jan Leszczyński
3. Dariusz Czapczyński


Kategoria juniorów:


1. Ewelina Dolega
2. Katarzyna Frydrych
3. Bartosz Górski


Kategoria kadetów:


1. Przemysław Jaworski
2. Paweł Majewski
3. Karol Skowroński

W sezonie wędkarskim 2003 nasze koło zarówno w Spławikowych i Spinningowych Mistrzostwach Okręgu zdobyło pierwsze miejsce.

Stan członków na koniec roku 2003 wynosił 1268.


2004r.


Pięknego słonecznego dnia (01.02.2004r.) na zbiorniku zaporowym w Siczkach rozegrane zostały „Podlodowe Mistrzostwa Koła” Mistrzem koła został Forsztyl Paweł przed Lasotą Aleksym i Ziętkiem Dariuszem.

18.04.2004r. Zbiornik zaporowy w Siczkach. W tym dniu odbyły się zawody zaliczane do punktacji wędkarza roku pod nazwą „Puchar Zarządu Koła”. Dzięki uprzejmoœci kolegów z koła Jedlnia-Letnisko korzystamy z domku wędkarskiego zlokalizowanego nad zbiornikiem. Domek spełnia swoje zadanie doskonale, chroni nas przed deszczem, który padał całą noc i ranek aż do momentu losowania stanowisk. Na szczęœcie przestaje i powoli ponure niebo zaczynają rozœwietlać promienie wiosennego słońca. W tych pierwszych wiosennych zawodach naszego koła startowało 56 zawodników.
Po trzygodzinnej rywalizacji sportowej z grupy tej wyłonili się zwycięzcy w następujących kategoriach:

Seniorzy


1. Bieniek Jerzy
2. Sobólski Zenon
3. Głogowski Paweł
4. Czmielewski Piotr
5. Czapczyński Dariusz
6. Skowroński Artur

Juniorzy


1. Jaworski Dominik
2. Frydrych Katarzyna
3. Włodek Arkadiusz
4. Jankowski Jakub
5. Przybylski Karol
6. Walkiewicz łukasz

Kadeci


1. Bażanek Norbert
2. Skowroński Karol
3. Ogrodnik Bartosz
4. Górniak Bartosz
5. Młynarczyk Wojciech
6. Skuza Aleksandra i Dobrowolski Tomasz

Po zakończonych zawodach rozpaliliœśmy wspólnie grila i przy zapachach pieczonej kiełbasy wspominaliśœmy przed chwilą zakończone zawody.

Spławikowe Mistrzostwa Koła rozegrane zostały na zbiorniku zaporowym w Domaniowie. Koło nasze skorzystało z rybaczówki zakupionej przez okręg. Pogoda tego dnia była nie przychylna dla zawodników startujących w zawodach. Przebijające się przez chmury słońce przegrywało walkę z burzowymi chmurami i padającym deszczem. Gorący posiłek w postaci grochówki wydany zawodnikom pomiędzy dwoma turami zawodów cieszył się dużym powodzeniem. Mimo tych niesprzyjających warunków pogodowych, można było odczuć silną rywalizację.
W poszczególnych kategoriach klasyfikacja tych zawodów przedstawiała się następująco:

Seniorzy


1. Skowroński Artur
2. Głogowski Paweł
3. Sobulski Zenon
4. Owczarek Wojciech
5. Król Teodor
6. Siwierski Dariusz

Juniorzy


1. Dolega Ewelina
2. Jaworski Przemysław
3. Włodek Arkadiusz
4. Frydrych Katarzyna
5. Reczko Błarzej
6. Œliwiński Mateusz

Kadeci


1. Bażanek Norbert
2. Skowroński Karol
3. Kowalczyk Kamil
4. Ogrodnik Bartosz
5. Filipiak Patryk
6. Młynarczyk Wojciech

30 maja zostały zorganizowane zawody z okazji „Dnia Dziecka”. Zawody odbyły się w miejscowoœci Jastrząb. Piękna pogoda spowodowała, że w zawodach wzięło udział 46 zawodników w wieku do piętnastego roku życia. Wraz ze swoimi milusińskimi nad wodę przybyły całe rodziny. Mimo rywalizacji dało się odczuć sympatyczną i miłą atmosferę. Zarząd koła ufundował upominki dla wszystkich zawodników.
Ponadto należy podkreœlić fakt, że firmy „Gutmix”, „Jutrzenka”, „Mabo” w dużej mierze przyczyniły się do organizacji tych zawodów poprzez sponsorowanie ich.

Zwycięscy:


1. Dolega Sebastjan 520gr.
2. Poneta Michał 310gr.
3. Górniak Bartosz 286gr.
4. Wojda Karol 224gr.
5. Ogrodnik Piotr 216gr.
6. Pastuszka Mateusz 198gr.

W dniu 27.06.2004r. na rzece Wiœle odbyły się pierwsze zawody spławikowe o „Puchar Starosty Radomskiego” Starosta Radomski pan Zdzisław Kieszkowski ufundował dziewięć pucharów odpowiednio w poszczególnych kategoriach dla zwycięskich zawodników.

Seniorzy


1. Bieniek Jerzy
2. Czapczyński Dariusz
3. Głogowski Paweł

Juniorzy


1. Dolega Ewelina
2. Jaworski Dominik
3. Górski Bartosz

Kadeci


1. Czerwiński Michał
2. Filipiak Patryk
3. Majewski Paweł

Towarzyskie zawody w kategorii „Drgającej Szczytówki” rozegrane zostały na zbiorniku w Domaniowie dnia 25.07.2004r. Wyłaniajšc zwycięzców:
1. Włodek Dariusz
2. Owczarek Wojciech
3. Sobólski Zenon
Zawody rozegrane zostały wspólnie z klubem „Feder Spin”

„Spinningowe Mistrzostwa Koła” wyłoniły z naszych szeregów Mistrza Koła Dariusza Dolegę, który swoim wynikiem wyprzedził Kszczotka Mirosława i Tomalę Przemysława. Zawody zostały rozegrane w miejscowoœci Solec n/Wisłą w dniu 15.08.2004r.

Dzięki właœcicielce sklepu wędkarskiego „Wobler” odbyły się sponsorowane zawody spławikowe zaliczane do punktacji wędkarza roku 2004. Na zbiorniku zaporowym w Głuchowie dnia 05.09.2004r. zebrało się 56 zawodników w trzech kategoriach. Nieliczni jednak między sobą podzielili zwycięskie miejsca na podium stosownie do kategorii:

Senior


1. Leszczyński Jan
2. Skowroński Artur
3. Cieœlak Artur
4. Bieniek Jerzy
5. Siwierski Dariusz
6. Sobólski Zenon

Junior


1. Jaworski Dominik
2. Dolega Ewelina
3. Jaworski Przemysław
4. Frydrych Katarzyna
5. Górski Bartosz
6. Molenda Łukasz

Kadet


1. Skowroński Karol
2. Skuza Aleksandra
3. Wojda Karol
4. Czerwiński Michał

Puchar za największą rybę zawodów ufundowany przez Dolegę Renatę powędrował w ręce Skowrońskiego Karola.

Stan członków na koniec roku 2004 wynosi 1365 osób.

 

PZW OKRĘG RADOM KOŁO NR 13

przy Starostwie Powiatowym w Radomiu

Składki członkowskie można opłacić
w sklepie wędkarskim "WOBLER"
Radom ulica 25-ego czerwca 14
tel. (048) 362-60-97