Składka okręgowa 2021

Składka członkowska 2021

Statut PZW

Regulamin APR

TERMINY ZAWODÓW KOŁO Nr. 13 PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W RADOMIU

07.02.2021r.

Podlodowe – Zbiornik Pionki

11.04.2021r.

Spławikowe o „Puchar Starosty Radomskiego” – Stężyca Kanał

25.04.2021r.

„Liga feederowa” – Janowice

09.05.2021r.

„Liga feederowa” – Jastrząb (prawy brzeg)

30.05.2021r.

Zawody z okazji „Dnia Dziecka” Jastrząb (prawy brzeg)
zapisy od 20.05.2021r. do 26.05.2021r.

04.07.2021r.

„Liga feederowa” – Wilczkowice (opaska na Wiśle)

11.07.2021r.

Spławikowe o „Puchar Prezesa Koła” – Wilczkowice (opaska na Wiśle)

18.07.2021r.

„Liga feederowa” – Wilczkowice (opaska na Wiśle)

25.07.2021r.

Spławikowe o „Puchar Zarządu Koła” – Wilczkowice (opaska na Wiśle)

12.09.2021r.

Spławikowe o „Puchar Sklepu Wobler” – Jastrząb (prawy brzeg)

03.10.2021r.

Towarzyskie „Spinningowe Mistrzostwa Koła” – Przybyszew (Pilica)

 

ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW WĘDKARSKICH KOŁA NR 13 w 2020r.

1. Wędkarskie zawody sportowe rozgrywane są w dyscyplinach;
– podlodowej
– spławikowej
– feederowej
– spinningowej
– zawody dla dzieci

2. Wszystkie zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej.

3. Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników:

-dyscyplina spławikowa
KADECI do 15 lat
JUNIORZY do 20 lat
SENIORZY powyżej 20 lat

-dyscyplina spiningowa
JUNIORZY do 18 lat
SENIORZY powyżej 20 lat
(wiek zawodnika zaliczany jest w danej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego o ile do 1 stycznia danego roku nie przekroczył podanej granicy wieku)
-w dyscyplinie podlodowej i feederowej nie ma podziału na kategorie wiekowe
-w zawodach dla dzieci prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli lub ukończą maksymalnie 15 lat w danym roku kalendarzowym.

4. Dyscyplina podlodowa odbędzie się w dwóch turach rozegranych jednego dnia. Tury będą trwały maksymalnie po 2,5 godziny każda. Mistrz Koła będzie wyłoniony z tych dwu tur. Zawodnicy, którzy po dwóch turach zajmą miejsca 1-3 otrzymają medale i puchary a miejsca od 1 do 6 otrzymają dyplomy i upominki.

5. Dyscyplina spławikowa rozgrywana będzie w czterech turach ; dwie tury na wodzie stojącej i dwie tury na rzece (jeżeli pozwolą warunki hydrologiczne stanów wód w rzekach). Po każdej turze za zajęcie od 1 do 3 miejsca zawodnicy otrzymają puchary a od 1 do 6 dyplomy i upominki. Wędkarz roku w tej dyscyplinie w każdej kategorii wyłoniony będzie ze wszystkich tur. Wędkarze, którzy zajmą 1,2 i 3 miejsce w kategorii seniorów w klasyfikacji rocznej 2020 roku, będą reprezentowali koło na zawodach rangi Okręgowej w roku 2021. W pozostałych kategoriach reprezentować Koło będą zawodnicy, którzy wygrają klasyfikacje roczną. Jeśli zawodnik, który nabył prawo startu w zawodach okręgowych, a z jakichś przyczyn nie może brać udziału w tych zawodach to na jego miejsce wchodzi zawodnik następny z listy w danej kategorii wiekowej. Dodatkowo zostanie powołany zawodnik, który będzie spełniał warunki w kategorii U-25. Zawodnikom reprezentującym Koło na zawodach okręgowych rangi mistrzowskiej i GPx przysługuje deputat na zanęty i przynęty oraz opłata za startowe na te zawody. Zawodnicy startujący indywidualnie w tych zawodach sami pokrywają koszty opłaty startowej. W klasyfikacji końcowej na Wędkarza Roku we wszystkich kategoriach wiekowych zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają puchary a od 1 do 6 otrzymają upominki i dyplomy. Dodatkowo będzie przyznany puchar dla zawodnika za największą wagę ryb złowionych w całym cyklu zawodów .

6. Dyscyplina feederowa rozgrywana będzie w czterech turach; dwie tury na wodach stojących i dwie tury na wodach płynących. W tej dyscyplinie nie ma podziału na kategorie wiekowe. Po każdej turze za zajęcie od 1 do 3 miejsca zawodnicy otrzymają puchary a od 1 do 6 dyplomy i upominki. Wędkarz roku zostanie wyłoniony ze wszystkich czterech tur. Zawodnicy ,którzy zajmą 1 i 2 miejsce w klasyfikacji rocznej będą reprezentować Koło na zawodach federowych organizowanych przez Zarząd Okręgu oraz 1,2 i 3 na zawodach „HAYABUSA” . Oni też na te zawody otrzymają deputat na zanęty i przynęty oraz pokrycie kosztów startowych. Zawodnicy indywidualni, którzy będą chcieli uczestniczyć w zawodach feederowych organizowanych przez Zarząd Okręgu pokrywają opłatę startową z własnych środków a tworzenie drużyn pozostaje w gestii startujących. W klasyfikacji końcowej na Wędkarza Roku zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają puchary a od 1 do 6 otrzymają upominki i dyplomy. Dodatkowo będzie przyznany puchar dla zawodnika za największą wagę ryb złowionych w całym cyklu zawodów .

7. Dyscyplina spinningowa rozegrana będzie w jednej turze z podziałem na kategorie wiekowe tj. seniorzy i juniorzy. Drużyna w składzie dwóch seniorów i jeden junior będą reprezentować nasze Koło w zawodach okręgowych. Oni też będą mieli opłacone startowe oraz deputat na przynęty. Zawodnicy indywidualni, którzy będą chcieli uczestniczyć w zawodach organizowanych przez Okręg startowe opłacają sami zawodnicy.

Zarząd Koła nr 13

PUNKTACJA W ZAWODACH SPŁAWIKOWYCH ZALICZANYCH DO KLASYFIKACJI O TYTUŁ WĘDKARZA ROKU KOŁO Nr.13


1. Punktacja ujemna.
2. Za pierwsze miejsce zawodnik otrzymuje 1 punkt, za drugie 2 itd…
3.
Zawodnik, który nie złowi żadnej ryby, otrzyma tyle punktów ilu startowało zawodników w najliczniej obsadzonych zawodach cyklu rocznego (w przypadku sektorów – najliczniej obsadzonym sektorze cyklu rocznego zgodnie z kategorią, w której startuje).
4. Zawodnik, który wystartował przynajmniej jeden raz – za zawody w których nie startował otrzyma tyle punktów ilu startowało zawodników w najliczniej obsadzonych zawodach + 1.
(w przypadku sektorów – najliczniej obsadzonym sektorze cyklu rocznego zgodnie z kategorią, w której startuje +1).
5. Każdy kto wystartuje przynajmniej jeden raz zostanie sklasyfikowany w klasyfikacji o tytuł „WĘDKARZA ROKU”.
6. W przypadku takiej samej ilości punktów, o miejscu decyduje większa waga ryb.


PUNKTACJA W ZAWODACH LIGI FEEDEROWEJ ZALICZANYCH DO KLASYFIKACJI O TYTUŁ WĘDKARZA ROKU KOŁO Nr.13


1. Punktacja ujemna.
2. Za pierwsze miejsce zawodnik otrzymuje 1 punkt, za drugie 2 itd…
3. Zawodnik, który nie złowi żadnej ryby, otrzyma tyle punktów ilu startowało zawodników w najliczniej obsadzonych zawodach cyklu rocznego (w przypadku sektorów –
najliczniej obsadzonym sektorze cyklu rocznego).
4. Zawodnik, który wystartował przynajmniej jeden raz – za zawody w których nie startował otrzyma tyle punktów ilu startowało zawodników w najliczniej obsadzonych zawodach lub sektorach + 1.
5. Każdy kto wystartuje przynajmniej jeden raz zostanie sklasyfikowany w klasyfikacji o tytuł „WĘDKARZA ROKU”.
6. W przypadku takiej samej ilości punktów, o miejscu decyduje większa waga ryb.

PZW OKRĘG RADOM KOŁO NR 13

przy Starostwie Powiatowym w Radomiu

Składki członkowskie można opłacić
w sklepie wędkarskim "WOBLER"
Radom ulica 25-ego czerwca 14
tel. (048) 362-60-97